.

Головна Новини права Закон України «Про судовий збір» № 3674-XVII від 08.07.2011 р. Розміри судового збору

Новини права

01.11.2011

Закон України «Про судовий збір» № 3674-XVII від 08.07.2011 р. Розміри судового збору

Сьогодні набрав чинності Закон України «Про судовий збір» № 3674-XVII від 08.07.2011 р., який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

У відповідності до ст. 1 Закону судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, і включається до складу судових витрат.

Законом виключено із Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» №7-93 від 21.01.1993 р. поняття витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, їх вартість тепер включається до судового збору. Також, визначення «державне мито» у вищезазначених нормативно-правових актах замінено визначенням «судовий збір».

Але, найцікавішим і найважливішим є розмір судового збору за вчинення тих чи інших процесуальних дій. За деякими категоріями справ, його розмір перевищує сукупний розмір державного мита та витрат на ІТЗ до десяти разів. Якщо до 01 листопада 2011 року розмір державного мита «прив’язувався» до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян («НМДГ» дорівнює 17 грн.), то тепер розмір судового збору розраховується у відсотковому відношенні до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного року (на 01.01.2011 р. складає 941 грн.).

Наведемо деякі приклади:

 • якщо за подання позовної заяви майнового характеру до суду загальної юрисдикції стягувалось держмито у розмірі 1 відсотку ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 грн.) і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700,00 грн.) плюс 120,00 грн. витрат на ІТЗ, то тепер судовий збір складе 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (188,20 грн.) та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати (2823,00 грн.);
 • якщо за подання позовної заяви про розірвання шлюбу стягувалось держмито у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8,50 грн.) плюс 30,00 грн. витрат на ІТЗ, то тепер судовий збір складе 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (91,40 грн.);
 • якщо за подання позовної заяви майнового характеру до господарського суду стягувалось держмито у розмірі 1 відсотку ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102,00 грн.) і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500,00 грн.) плюс 236,00 грн. витрат на ІТЗ, то тепер судовий збір складе 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру заробітної плати (1411,50 грн.) та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат (56460,00 грн.).

У ч. 2 ст. 3 Закону передбачено, що судовий збір не справляється за подання:

 • заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • заяви про скасування судового наказу;
 • заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • заяви про поворот виконання судового рішення;
 • заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 • заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 • заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Також, у ст. 5 Закону наведено перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору, у т.ч.: позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів.

Недорогие адвокатские услуги, профессиональные услуги адвоката - это ключ к успешному ведению дел.

Все новости

 

 

Юридичні послуги Харків

Юридические консультации в Харькове "Інком ЮРЕК". Всі права захищені ©2014.