.

Головна Новини права Доступ до правосуддя подорожчає. Зміна ставок судового збору

Новини права

17.07.2015

Доступ до правосуддя подорожчає. Зміна ставок судового збору

Кожна особа, яка колись зверталася до суду за захистом свого порушеного чи оспорюваного права, знає, що за «доступ до правосуддя» необхідно сплатити грошові кошти. І зараз мова йде не про якісь там хабарі, а про цілковито законні платежі – судові збори, які зараховуються на рахунки Державного казначейства та потрапляють до спеціального фонду Державного бюджету України.

Таке поняття як «судовий збір» прийшло до процесуального законодавства України замість колишнього державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення. Розмір судового збору є різним для різних форм судочинства, категорій справ, судових інстанцій і залежить або від ціни позову (зазвичай, при поданні заяв майнового характеру), або від розміру мінімальної заробітної плати (при поданні заяв немайнового характеру). Для найменш захищеної категорії громадян, аби зробити право на судовий захист доступним, встановлені пільги зі сплати судового збору.

Проте, наразі, парламентарії дійшли висновку, що розгляд кожної судової справи потребує витрат, а пільговиків нібито необґрунтовано багато. Крім того, законодавцю здалося, що фінансове навантаження на юридичних осіб - позивачів є занизьким і його треба збільшувати.

«15»липня 2015 року Президентом України був підписаний Закон України «Про внесення змін до деякихзаконодавчих актів Українищодо сплати судового збору»від 22.05.2015 р. № 484-VIII, надалі – «Закон». Ці зміни торкнуться декількох правових актів, зокрема,ЗаконуУкраїни «Про судовий збір», Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України.

Норми нового Закону посилюють контроль за зарахуванням коштів судового збору до Державного бюджету України: суддя не в праві буде розпочати провадження у справі, прийняти заяви (скарги) до розгляду до того часу, доки не перевірить та не отримає підтвердження, щокоштинадійшли нарахунок Державного казначейства України.

В справах адміністративного провадження документально підтвердженісудові витратисторони, на користь якої ухвалене судове рішення, сплачуватиме суб’єкт владних повноважень за рахунок бюджету своєї установи чи організації. І не важливо, стороною в справі виступаввін абойого посадова чи службова особа. Проте, якщо бюджет таких установ постраждає від неправомірних дій своїх працівників – посадових чи службових осіб, до останніх може бутипред’явлений регреснийпозов.

Зміни торкнуться і так званого «безспірного» провадження в рамках цивільного судочинства. Мова йде про окреме провадження, яке застосовується для підтвердження у судовому порядку наявності чи відсутності юридичних фактів та інших обставин, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення майнових чи особистих прав громадян. Так, на даний момент за подання заяв, пов’язаних з обмеженням, поновленням і наданням цивільної дієздатності фізичній особі судовий збір не справляється. Проте вже з «01»вересня 2015 року така практика зазнає змін. Законодавець прийняв рішення, що при поданні вищеперерахованих заяв в рамках окремого провадження так само буде сплачуватися судовий збір.

Основні ідеї нового Закону стосуються застосування єдиного підходу до визначення ставок судового збору у всіх судових юрисдикціях; запровадження загальної системи диференціації ставок судового збору всього лише за двома критеріями: особи позивача (фізична чи юридична), характеру спору (майновий чи немайновий); збільшення ставки судового збору при зверненні до вищої судової інстанції, що пояснюється збільшенням ресурсних витрат; виключення органів державної влади з числа суб’єктів, що звільняються від сплати судового збору.

Таким чином, ставки судового збору будуть розраховуватись наступним чином:

  • якщо позовна заява майнового характеру подана юридичною особою (ФОП у господарському процесі, суб’єктом владних повноважень в адміністративному судочинстві)– ставка складатиме 1,5%ціни позову, але не менше 1 розмірумінімальної заробітної плати (1218, 00 грн.). Для господарського судочинства встановлюється верхня межа – 150 розмірів мінімальної заробітної плати (182 700, 00 грн.);
  • якщо позовну заяву майнового характеру подала фізична особа або ФОП (для цивільного та адміністративного судочинства) – 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати (487,20 грн.) та не більше 5 її розмірів (6 090, 00 грн.);
  • якщо позовна заява немайнового характеру подана юридичною особою або ФО-П – 1 розмірмінімальної заробітної плати (1218, 00 грн.);
  • якщо позовна заява немайнового характеру подана фізичною особою (для цивільного та адміністративного судочинства)– 0,4 розмірумінімальної заробітної плати (487,20 грн.).

Розірвати шлюб і поділити майно подружжюкоштуватиме вдвічі дорожче– 487,20 грн. або 1%ціни позову, але не більше 3654, 00 грн.

В новій редакції закону вирішено об’єднати заяви: про видачу судового наказу; у справах окремого провадження; про забезпеченнядоказів або позову; про перегляд заочного рішення; про скасуваннярішеннятретейського суду; про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішеннятретейського суду; про видачу виконавчого документа на підставірішенняіноземного суду; про роз’яснення судового рішення. У разі їхподання юридичноюособоюабо ФО-П ставка судового зборускладатиме 609, 00 грн., якщо заявник фізична особа – 243,06 грн.

Зазнали підвищення ставки судового збору, які справляються в рамках провадження по перегляду судових рішень. Відтепер подача апеляційної скаргибуде здійснюватись за ставкою 110% ставки, що підлягаласплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги до суду першої інстанції; касаційної скарги– 120%; заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України– 130%.

За видачу судами документів ставки змінилися з фіксованих на відсоткові – від 0,003 до 0,2 розмірумінімальної заробітної плати.

Перелік тих, хто звільнявся від сплати судового збору в редакції закону від«28»березня 2015 року, з «01» вересня значноскоротиться– з 26 до 15 пунктів.

Як показала практика, запровадження судового збору у 2012 році на заміну державного мита призвело до зменшення кількості справ, які надходять на розгляд до судів, на 30 відсотків. Певне, законодавець наразі переслідує ту саму мету. Підвищивши ставки судового збору, парламентарії прогнозують, що річний обсяг надходження коштів складе близько 2,5 млрд. гривень. При цьому варто враховувати, що кількість звернень за захистом своїх прав зменшиться, особливо за рахунок теперішніх пільговиків. Наразі, ситуація складається таким чином, що на одному важелі терезів знаходиться доступ до правосуддя, а на іншому – поповнення Державного бюджету. Здається, що законодавець зробив вибір на користь швидких наповнень казни, при чому переважно за рахунок юридичних осіб.

Варто зауважити, що незважаючи на те, що в нашій країні суди дійсно перевантажені і такі завдання судочинства, як розгляд справ у розумні строки, не завжди виконується, культура звернень громадян до суду за захистом своїх прав порівняно з європейськими країнами і тим паче країнами англосаксонської чи американської системи права є низькою. Для переважної більшості українців звернення до суду є останньою спробою домогтися захисту своїх порушених прав, і на цей крок наважуються далеко не всі громадяни. Те ж саме стосується і юридичних осіб, для яких досудовий порядок вирішення спорів виявився недієвим. Вбачається, що з прийняттям Закону кількість позивачів зменшиться. І навіть сподіваючись отримати відшкодування судових витрат від відповідачів, у випадку ухвалення рішення на власну користь, напевно, велика кількість позивачів, обрахувавши розмір судового збору, декілька разів замисляться перед поданням позовної заяви.

Провівши порівняльний аналіз двох редакційЗакону України «Про судовий збір», можнадійтивисновку, що новіставки судового збору аж ніяк не зроблять правосуддя анідоступнішим, ані якіснішим, і тягар економічних негараздів державиперекладається на плечіпозивачів.

Усі новини

 

 

Юридичні послуги Харків

Юридические консультации в Харькове "Інком ЮРЕК". Всі права захищені ©2014.