.

Головна Статті "Новорічні подарунки" або податкова реформа прийнята

Статті

15.01.2015

«Новорічні подарунки» або податкова реформа прийнята

Парламент України наприкінці року виявився надмірно щедрим на «подарунки». Ухвалений «28» грудня 2014 року Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII (далі – «Закон») набрав чинності «01» січня 2015 року.

І неважливо, що пп. 4.1.9 Податкового кодексу України (далі – «ПК України») встановлено принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила і ставки. Також даний принцип передбачає, що податки і збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Парламентарі вже не раз забували про дану норму податкового законодавства. Тому платникам податків належить освоювати податкову реформу не до її вступу в силу, а вже в процесі її дії.

Благородною метою даного Закону, як пояснювали суб’єкти законодавчої ініціативи, є поліпшення умов ведення бізнесу в Україні. При цьому ініціатори податкової реформи планували підвищити показники України в міжнародних рейтингах, поліпшивши ефективність використання економіки за рахунок:

 • зменшення витрат підприємств на визначення податкових зобов’язань та складання податкової звітності;
 • зменшення витрат держави на адміністрування податків;
 • усунення недоліків чинного законодавства, що дозволяють великим платникам мінімізувати оподаткування;
 • зменшення податкового навантаження на малий бізнес.

Мета, безумовно, гарна, але чи можливо її досягти запропонованими парламентарями засобами?

Отже, які ж «подарунки» приготував платникам податків парламент? Розглянемо основні положення податкової реформи.

До 2015 року існувало 22 податки. Відтепер їх кількість скорочено до 9. Новина, на перший погляд, здається приємною, але не все так просто. Деякі податки просто були об’єднані. Так, зокрема, держава не змогла попрощатися з платою за землю, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фіксованим сільськогосподарським податком і деякими іншими податками. Більше того, виникли нові податки, зокрема, транспортний податок, а у існуючих була розширена база оподаткування, як у акцизного податку. Приємною новиною є те, що збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності скасований, тобто відтепер торговий патент отримувати не потрібно.

Отже, починаючи з 2015 року, до загальнодержавних податків належать: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, а також мито. До місцевих податків відносяться новий податок на майно і, вже звичний всім, єдиний податок. До місцевих зборів, як і раніше, належать збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Зменшення кількості податків – це тільки перший «подарунок» податкової реформи. Існуючі нині податки зазнали значних змін.

Податок на прибуток підприємств. Податковий компроміс. Скасування пільг

Починаючи з 2015 року, об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування, тобто зменшення або збільшення, фінансового результату до оподаткування, визначеного відповідно до положень бухгалтерського обліку, на різниці, що виникають:

 • при нарахуванні амортизації необоротних засобів;
 • при формуванні резервів (забезпечень);
 • при здійсненні фінансових операцій.

При цьому, для платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за даними бухгалтерського обліку не перевищує 20 млн. гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці. Кількість таких платників становить близько 95% від загальної кількості платників податків.Дані зміни внесені до п. 134.1 ПК України.

Основна ставка податку на прибуток підприємств, як і раніше, становить 18%.

Також «25» грудня 2014 року був прийнятий обговорюваний Закон, що пропонує платникам податків податковий компроміс.

У прийнятій редакції передбачено звільнення від притягнення до юридичної відповідальності платників податків за заниження податкових зобов’язань за двома податками, а саме податком на прибуток підприємств і податком на додану вартість, за будь-які податкові періоди до «01» квітня 2014 року. При цьому, платникам податків необхідно визнати мінімізацію податків, надавши уточнюючий розрахунок. У розрахунку слід вказати суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість або ж суму завищення витрат з податку на прибуток. І тільки після цього держава подарує індульгенції, у вигляді погашення 95% суми податку. Платникам податків доведеться сплатити решту 5%. Ось такий от гамбіт пропонує держава. Подивимося, чи багато буде бажаючих «прийти з повинною».

Також, нажаль, парламент вирішив скасувати практично всі пільги для суб’єктів господарювання з податку на прибуток. Зокрема, скасована ставка податку на прибуток у розмірі 5% для підприємств IT-індустрії.

Податок на додану вартість (ПДВ). Електронне адміністрування ПДВ. ПДВ-рахунки

Податок, який у всіх на слуху. Статус платника ПДВ отримати не просто, ще складніше зберегти, але втратити дуже легко. Якщо Ви платник ПДВ, то Вам забезпечена підвищена увага з боку контролюючих органів. Податківці будуть постійно Вас запрошувати на «бесіди», розповідаючи про податкове навантаження з ПДВ, застерігаючи від недбайливих контрагентів, лякаючи «податковими ямами» і «платформами».

Зміни, яких зазнав податок на додану вартість, полягають у наступному.

З «01» січня 2015 року збільшено поріг, починаючи з якого платники податків підлягають обов’язковій реєстрації платниками ПДВ. Відповідно до змін, внесених до п. 181.1 ПК України, реєстрації платниками ПДВ в обов’язковому порядку підлягають суб’єкти господарської діяльності, у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів або надання послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн.

При цьому, слід зазначити, що, як і раніше, залишається можливість зареєструватися платником податку на додану вартість в добровільному порядку. Більш того, контролюючий орган зобов’язаний прийняти рішення про реєстрацію суб’єкта платником ПДВ протягом 3 робочих днів від дати отримання реєстраційної заяви (раніше – протягом 5 робочих днів).

Зазнала коригувань і база оподаткування. Тепер, відповідно до змін, внесених до п. 188.1 ПК України, база оподаткування операцій з постачання товарів / послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів / послуг. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів / послуг не може бути нижче їх собівартості. Що стосується бази оподаткування операцій з постачання необоротних активів, то вона не може бути нижче балансової вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Якщо ж облік необоротних активів відсутній, то при визначенні бази оподаткування повинна застосовуватися звичайна ціна.Очевидно, що це черговий крок держави назустріч фіскалам в боротьбі з цінами, які є нижчими за звичайні.

Основним нововведенням в порядку сплати ПДВ є введення електронного адміністрування даного податку.

Платникам ПДВ автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість(ПДВ-рахунки). Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити, щоб на спеціальному рахунку перебувала сума, необхідна для сплати ПДВ.

Сплата ПДВ відбувається наступним чином. Співробітники контролюючих органів (Державної фіскальної служби України) надсилають до банку, в якому відкрито спеціальні рахунки, реєстр платників, в якому зазначені найменування платника, ідентифікаційний код, індивідуальний податковий номер, звітний період, а також сума, що підлягає сплаті. Після цього банк самостійно перераховує необхідні суми до бюджету.

Наступним нововведенням є те, що відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу XХ ПК України з «01» лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі без винятку податкові накладні незалежно від суми податку (раніше – податкові накладні підлягали реєстрації тільки в тому випадку, якщо сума податку на додану вартість в одній накладній перевищувала 10 тис. грн.).

Для визначення суми податку, на яку можна виписати податкову накладну, законодавці вивели спеціальну формулу. Так, відповідно до п. 2001.3 ПК України платник податку має право зареєструвати податкові накладні та / або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (SНакл), розраховану за такою формулою:

SНакл = SНаклОтр + SМит + SПопРах - SНаклВид - SВідшк–Sперевищ

Незрозумілі символи в цій формулі означають наступне. Символ «S», як і в математиці, означає суму, в нашому випадку, суму податку.

SНаклОтр – загальна сума податку за отриманими та зареєстрованим в Єдиному реєстрі податковими накладними;

SМит – загальна сума податку, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України;

SПопРах – загальна сума поповнення спеціального рахунку з поточного рахунку платника;

SНаклВид – загальна сума податку за виданими і зареєстрованими платником податковими накладними;

SВідшк – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування;

SПеревищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених у податкових деклараціях, над сумою податку, яка міститься в податкових накладних, складених платником.

Зробивши нескладні арифметичні розрахунки, платники податків зможуть встановити, чи мають вони право виписувати податкову накладну і на яку суму. Якщо сума податкової накладної SНакл не дає права видавати податкову накладну, то операції з поставки товарів і послуг все одно будуть здійснюватися, але без видачі податкових накладних. Безумовно, в першу чергу, це негативно позначиться на контрагенті, який буде позбавлений права на податковий кредит.

Таким чином, для того щоб зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі, загальна сума ПДВ не повинна перевищувати SНакл. Якщо ж SНакл є недостатньою для видачі податкової накладної, то законодавці передбачили вихід із ситуації, при якій податкова накладна не може бути видана. У зазначеній вище формулі присутня також сума поповнення спецрахунку(ПДВ-рахунку) з власного рахунку. Для того, щоб виписати податкову накладну платнику необхідно перерахувати недостатню суму зі свого поточного рахунку на спец рахунок (ПДВ-рахунок). Якщо ж у платника відсутні кошти для поповнення спеціального рахунку, то він, нажаль, не вправі видавати податкові накладні. Податкові накладні можна порівняти з дзвінками по мобільному телефону. Якщо хочеш здійснювати вихідні, поповнюй мобільний.

Втіхою є те, що перехідними положеннями ПК України встановлено період, який дається платникам податків для адаптації. Так, відповідно до п. 35 Підрозділу 2 Розділу XX ПК України, період з «01» лютого 2015 року по «01» липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних може здійснюватися без обмеження сумою податку, обчисленою за вищенаведеною формулою.

Також в п. 34 Підрозділу 2 Перехідних положень ПК України встановлено, що з «01» липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі, виведену за формулою, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих та погашених платником за останні 12 звітних місяців.

Менш важливим нововведенням є те, що звітність з ПДВ може подаватися виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису.Фактично, фіскали вже висували такі вимоги протягом як мінімум останнього року, незважаючи на відсутність законодавчого врегулювання даного питання.

Податок на доходи фізичних осіб. ПДФО з дівідендів за ставкою 20%. Непрямі методи контролю доходів і витрат

Внесені зміни торкнулися не тільки суб’єктів господарювання, а й пересічних громадян. Парламентарі приготували їм наступні «подарунки».

Відповідно до змін, внесених до п. 167.1 ПК України, основна ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), як і раніше, становить 15%, якщо база оподаткування не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на «01» січня поточного року. В іншому випадку, до суми перевищення застосовується ставка 20%. Нагадаємо, що раніше діяла ставка 17%. Втішає тільки те, що не так багато громадян мають доходи, що перевищують 10 мінімальних заробітних плат, що на даний момент становить 12 180 гривень. Головним чином, дане нововведення торкнеться осіб, які отримали спадок від далеких родичів або які отримали дохід від продажу майна.

«Подарунки» заготовлені і для осіб, які мають пасивні доходи. Відповідно до п. 167.5 ПК України ставка оподаткування для пасивних доходів підвищена з діючих раніше 5% і 15% до 20%. Виняток становлять тільки доходи у вигляді дивідендів по акціям і корпоративним правам, які нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів, що виплачуються інститутами спільного інвестування), для яких, як і раніше, збережена ставка 5% (пп. 167.5.2 ПК України).

Таким чином, необхідно оподаткувати за ставкою 20% дохід, отриманий при виплаті дивідендів засновникам (учасникам) - фізичним особам, якщо він нарахований:

 • юридичними особами - єдиноподатниками;
 • юридичними особами - нерезидентами.

Звертаємо увагу, що до пасивних доходів належать відсотки на поточний або депозитний банківський рахунок, дивіденди, роялті, інвестиційний прибуток та інші види доходів, встановлені пп. 167.5.3 ПК України.

Складно сказати, яким чином законодавець прагнув поліпшити інвестиційний клімат в Україні, збільшуючи ставку оподаткування дивідендів для емітентів корпоративних прав-нерезидентів, а також тих, які обрали спрощену систему оподаткування.

Також, починаючи з «01» січня 2015 року підлягають оподаткуванню за ставкою 15% пенсії, розмір яких перевищує 3 мінімальні заробітні плати, що на даний момент складає 3654 гривні. При цьому, оподаткуванню підлягатиме не вся пенсія, а лише сума перевищення.

Крім того, відповідно до п. 8 Розділу ІІ Закону Кабінету Міністрів України доручено до «01» березня 2015 року розробити та подати на розгляд парламенту законодавчі пропозиції щодо формування «нульової» бази з метою здійснення контролю за доходами і витратами громадян. Формування «нульової» бази передбачає обов’язкове одноразове декларування фізичними особами своїх активів як матеріальних, у тому числі грошових, так і нематеріальних. Держава, в свою чергу, надає таким декларантам гарантії щодо звільнення від оподаткування задекларованих активів, у тому числі гарантії звільнення від відповідальності, встановленої за несплату податків з задекларованих активів при їх отриманні. Також держава пропонує надати можливість не розміщувати задекларовані кошти на поточних рахунках. Крім того, Кабінету Міністрів України необхідно ввести непрямі методи контролю відповідності доходів і витрат фізичних осіб, передбачивши конкретні механізми та порядок здійснення непрямих методів контролю.

Таким чином, вже в найближчому майбутньому контролю підлягатимуть не лише доходи, а й витрати.

Спрощена система оподаткування. Скорочення кількості груп платників єдиного податку. Збільшення допустимого розміру доходів «спрощенців»

Спрощенців також чекають «подарунки».Кількість груп платників єдиного податку зменшено з 6 груп до 4. До складу спрощеної системи оподаткування, як і передбачалося раніше, віднесений фіксований сільськогосподарський податок.

Суб’єктний склад першої та другої групи платників єдиного податку залишився незмінним. Приємним подарунком є те, що внесеними змінами збільшено допустимий розмір доходу, а саме: 300 000 гривень – для єдиноподатників першої групи і 1 500 000 гривень – для єдиноподатників другої групи. Нагадаємо, що раніше обмеження діяли в розмірі 150 000 гривень та 1 000 000 гривень для першої і другої груп відповідно.

Ставки оподаткування залишилися колишніми – в межах 10% мінімальної заробітної плати для першої групи платників єдиного податку і 20% мінімальної заробітної плати – для другої. Фіксовані ставки встановлюються місцевими органами самоврядування.

Існуючі раніше третя, четверта, п’ята і шоста групи платників єдиного податку об’єднані в одну – третю групу. Граничний дохід для суб’єктів даної групи становить 20 млн. грн. Ставка оподаткування встановлена в розмірі 2% від доходу (при окремій сплаті ПДВ) і 4% (за умови включення ПДВ до єдиного податку).Таким чином, ставка оподаткування знижена з 3 (5)% до 2 (4»% відповідно.

Що стосується четвертої групи платників єдиного податку, то відповідно до п. 291.4 ПК України до них належать сільгоспвиробники, які раніше були платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

Платникам єдиного податку, які перебували в групах, які були скасовані, не варто хвилюватися. Відповідно до п. 4 Підрозділу 8 Розділу XX ПК України платники єдиного податку третьої - шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до «01» січня 2015 року, з «01» січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи.

Податок на майно:податок на нерухоме майно, транспортний податок, плата за землю

Даний податок є новим. Але при ближчому розгляді виявляється, що податок на майно об’єднав в собі деякі скасовані податки.

Відповідно до п. 265.1 ПК України податок на майно складається з:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • транспортного податку;
 • плати за землю.

Податок на нерухоме майно. Сплата податку на нерухоме майно підприємцями

Даний податок існував і раніше.Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частин.

Таким чином, основним нововведенням, як нескладно помітити, є те, що база оподаткування, у порівнянні з існуючим раніше аналогічним податком, розширена і на нежитлову (комерційну) нерухомість.Втішає те, що п. 266.4 ПК України встановлено так звані пільги зі сплати податку на нерухоме майно.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який перебуває у власності фізичної особи платника податків, зменшується:

 • для квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
 • для житлових будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартир та житлових будинків) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожен базовий звітний період, яким є рік.

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Залишається сподіватися, що місцеві органи самоврядування будуть користуватися даним правом.

Отже, як нескладно помітити, власники квартир площею понад 60 кв. метрів та житлових будинків понад 120 кв. метрів будуть зобов’язані сплачувати податок на нерухоме майно. Однак, звертаємо увагу на те, що пільги, встановлені в ПК України, передбачені тільки для фізичних осіб і виключно для житлового фонду. Варто відзначити, що відповідно до пп. 266.4.2 ПК України місцеві ради наділені правом встановлювати пільги щодо податку, який сплачується на певній території, з об'єктів житлової та / або комерційної нерухомості, власниками якої є як фізичні, так і юридичні особи. Таким чином, юридичним особам, а також всім власникам нежитлової нерухомості залишається сподіватися на прихильність сільських, селищних, міських рад, які можуть встановити розмір площі нерухомості, яка не оподатковуватиметься.

Інакше, компанії, які мають у власності складські приміщення, торгово-розважальні комплекси, ресторани, які сьогодні і так зазнають значних труднощів через велику кількість вакантних площ,варто готуватися до ще більших збитків, через зростання податкового навантаження на їх бізнес.

Відповідно до абз. 2 пп. 266.4.2 ПК України забороняється застосовувати пільги з податку на нерухомість навіть ту, яка відноситься до житлового фонду, фізичним особам, які хотіли б на ній «підзаробити». Тобто, в разі здачі квартири в оренду, використання у підприємницькій діяльності, кожен метр, починаючи з першого, підлягатиме оподаткуванню. Таким чином, хоча про це прямо і не сказано в законодавстві, всі фізичні особи, які зареєстровані підприємцями за їх місцем проживання (реєстрації), не зможуть зменшити базу оподаткування податком на нерухомість, оскільки податківці, скоріш за все, будуть розцінювати квартири (будинки) як місця провадження господарської діяльності. Більш того, при встановленні обмежень для застосування пільги, одним з видів отримання доходів вказана передача майна в позику, яка відповідно до ч. 1 ст. 827 Цивільного кодексу України, як правило, є безоплатною передачею у користування, тобто фактично ніякого доходу власник квартири отримувати не буде.

Слід зазначити, що згідно з пп. 266.2.2 ПК України не є об'єктом оподаткування нерухомість, зокрема, яка використовується суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність у малих архітектурних формах і на ринках, а також будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Що стосується ставки податку, то вона встановлюється органами місцевого самоврядування і не може перевищувати 2% мінімальної заробітної плати, встановленої на «01» січня звітного року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Транспортний податок. Податок на розкішні автомобілі

Даний податок є новорічним сюрпризом для автовласників.

Поширюється він як на фізичних, так і на юридичних осіб, які мають у власності легкові автомобілі не старше 5 років з об’ємом двигуна понад 3 000 куб. см.

Даний податок передбачався як податок на розкішні автомобілі. Хоча на практиці навряд чи вдалося досягти даної мети. Так, як не парадоксально, якщо Ви власник Mitsubishi L200, SsangYongRexton, ChevroletMalibu, Вам, можливо, доведеться заплатити транспортний податок у розмірі 25 000 грн. в рік. Що стосується власників Audi Q7, PorschePanamera, Mercedes-Benz GL, Infiniti FX, то можуть уникнути цієї долі, оскільки об'єм двигунів їхніх автомобілів часто є меншим 3000 куб. см.

Ставка транспортного податку, як уже зазначалося вище, становить 25 000 гривень на рік.

Земельний податок.

Що стосується земельного податку, то, це, по суті, те ж, що і «плата за землю». Значно знизилася кількість «пільговиків» з цього податку.

Як і раніше, продовжує існувати орендна плата, передбачена ст. 288 ПК України.

Акцизний податок. Акцизний податок за ставкою 5%. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу скасовано

Існуючий і раніше акцизний податок також зазнав змін. Дані зміни торкнуться «володарів шкідливих звичок», які відчують на собі введений додатковий податок у розмірі 5% від вартості підакцизних товарів (зокрема сигарет і алкоголю), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі.

Також дані нововведення торкнуться автолюбителів.Відповідно до змін, внесених до п. 215.1 ПК України, розширено перелік підакцизних товарів за рахунок додавання транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, і призначених для перевезення вантажів. Також перелік підакцизних товарів поповнила електрична енергія. Крім того, до об’єктів оподаткування віднесено транспортні засоби, ввезені на територію України і переобладнані в підакцизні легкові автомобілі.

Ударом для власників автомобілів стане збільшення ставки податку для легкових автомобілів залежно від об’єму двигуна і терміну експлуатації.Таким чином, крім уже згаданого вище транспортного податку, для автовласників вводиться ще один додатковий підакцизний податок.Слабкою втіхою власників транспортних засобів є те, що збір за першу реєстрацію автомобіля скасований.

Військовий збір за ставкою 1,5%. Дію військового збору продовжено

Тимчасово введений в 2014 році військовий збір міцно «прижився» серед інших податків і зборів. Змінами, внесеними до п. 161 Підрозділу 10 Розділу XX ПК України, продовжено його існування. Конкретні терміни, протягом яких військовий збір буде стягуватися, не встановлені, але зазначено, що військовий збір буде стягуватися до набрання чинності рішенням парламенту про завершення реформи Збройних Сил України. Коли відбудеться дана подія платникам податків, звісно, невідомо.

Незважаючи на те, що передбачалося збільшення ставки збору, остання залишилася на колишньому рівні – 1,5%. А ось об’єкт оподаткування був розширений. Починаючи з «01» січня 2015 року об’єкти оподаткування військовим збором та податком на доходи фізичних осіб ідентичні і визначені у ст. 163 ПК України.

Використання РРО. «Спрощенців» зобов’язали використовувати касові апарати

Використання РРО платники податків намагалися уникнути всіма можливими способами. Так, зокрема, раніше, реєстратори розрахункових операцій могли не застосовувати всі фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. Це був один з факторів, який привертав фізичних осіб робити вибір саме на користь єдиного податку, а не загальної системи оподаткування.

Однак, відповідно до змін, внесених до п. 296.10 ПК України, а також п. 6 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР платники єдиного податку другої та третьої (фізичні особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Таким чином, значно звужено коло осіб, які звільнені від застосування РРО. Обрання фізичними особами - підприємцями спрощеної системи оподаткування вже не є гарантією уникнення використання РРО.Варто відзначити, що дані зміни набувають чинності для платників єдиного податку третьої групи з «01» липня 2015 року, для другої – з «01» січня 2016 року.

Також, важливим є те, що відповідно до п. 28 Підрозділу 10 Розділу XX ПК України платники єдиного податку (фізичні особи - підприємці), які зобов’язані застосовувати РРО, до «01» січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм ПК України перевірок щодо дотримання порядку застосування РРО, однак лише за умови, що вони з «01» січня 2015 року до «30» червня 2015 року включно почали застосовувати у господарській діяльності зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій.

Другою категорією осіб, які відтепер зобов'язані застосовувати РРО, є юридичні особи, які надають послуги. Це пов'язано із внесенням змін до п. 1 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Таким чином, від використання РРО звільнені виключно підприємства, установи та організації, які здійснюють торгівлю продукцією власного виробництва, як і раніше, за винятком підприємств торгівлі та громадського харчування. Для багатьох підприємств таке нововведення є черговим ударом по невеликому бюджету компанії, до якого додадуться додаткові статті витрат на придбання РРО, забезпечення стабільного швидкісного Інтернету, а також щомісячне технічне обслуговування касових апаратів.

Багато підприємств, що надають послуги, на даний момент не квапляться купувати касові апарати, а все ж сподіваються на скасування частини змін. У них є така можливість, оскільки відповідно до п. 9 Розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» до «01» липня 2015 року суб'єкти підприємницької діяльності в сфері послуг звільняються від застосування штрафних санкцій за здійснення діяльності без використання РРО, але з оформленням даних господарських операцій «за старим порядком».

Мораторій на перевірки

Мораторій на перевірки є слабкою втіхою для платників податків після отриманих від законодавця «подарунків».

Так, відповідно до п. 8 Розділу ІІІ Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (за винятком Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом першого півріччя 2015 року виключно з дозволу уряду або за заявкою підприємства.

При цьому, більш тривалий мораторій на проведення перевірок встановлений п. 3 Розділу ІІ Закону, відповідно до якого встановлено, що протягом двох років (2015-2016 роки) перевірки підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються в наступних випадках: з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою підприємства, згідно рішення суду, а також в рамках кримінального провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.Виходячи з безпосереднього прочитання даної норми, можливо зробити висновок, що дана норма поширюється і на фіскалів, і фінансову інспекцію.

Однак, зазначене обмеження не поширюється:

 • на перевірки суб’єктів господарювання, які ввозять (виробляють або реалізують) на митну територію України підакцизні товари (з «01» січня 2015 року);
 • на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати ПДФО, єдиного соціального внеску, відшкодування ПДВ (з «01» січня 2015 року);
 • на перевірки платників єдиного податку другої та третьої (фізичних осіб - підприємців) груп з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (з «01» липня 2015 року).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Сплата ЄСВ «загальносистемниками» без доходу

Звичайно, єдиний соціальний внесок не є податком і не входить до системи оподаткування. Але, оскільки зміни були внесені одночасно з введенням податкової реформи, і вони є вкрай вагомими для платників податків, нижче наводиться їх короткий перелік.

Відразу ж відзначимо, що деякі нові положення законодавства неоднозначні і вимагають подальших додаткових роз’яснень.

Починаючи з «01» січня 2015 року, підприємці, які з будь-яких причин призупинили діяльність, чи-то вирішили «перечекати» важкі часи, чи-то «залягли на дно» до закінчення періоду, що перевіряється податковою, зобов'язані сплачувати ЄСВ, самостійно визначивши базу нарахування. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Дані зміни внесено до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р № 2464-VI (далі – «Закон № 2464-VI»).

Таке тлумачення є практично очевидним після прочитання цієї норми. Однак, формулювання законодавця залишає слабку надію для підприємців, що сплата ЄСВ для«загальносистемників», у яких відсутній дохід, буде їх правом, а не обов'язком. При цьому, підприємці, прийнявши рішення про таку «добровільну» сплату ЄСВ, зобов'язані сплачувати його в розмірі, не меншому за мінімальний.

Як уже зазначалося вище, дані зміни потребують роз'яснень. Однак, до моменту їх затвердження, підприємці охоплені панікою. Більшість з них прийняли рішення «ліквідуватися», щоб уникнути сплати ЄСВ. Такий ажіотаж створив колосальні, майже «цілодобові», черги біля реєстраційних служб.

При цьому, підприємцям слід мати на увазі, що у відповідності до абз. 7 ч. 1 ст. 5 Закону № 2464-VI зняття підприємця з обліку платником ЄСВ відбувається не з моменту внесення відомостей про припинення підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, а тільки з моменту проходження перевірки та проведення остаточного розрахунку.

Єдиний соціальний внесок з доходів (заробітної плати) менше мінімальної

Неприємною новиною стали прийняті зміни, які встановлюють, що у разі, якщо дохід (заробітна плата), за винятком доходів за цивільно-правовими договорами, нарахований у розмірі, меншому мінімальної заробітної плати, то для визначення розміру ЄСВ, що підлягає сплаті, застосовується мінімальна заробітна плата.

Дещо незрозумілим залишається момент, чи поширюється зазначена вище норма виключно на осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня за основним місцем роботиабо ж і на осіб, що працюють за неосновним місцем роботи. Малоймовірним є те, що на таку категорію осіб дана норма не поширюватиметься. Залишається очікувати роз'яснень з даного питання. Дана зміна внесено в ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Зменшення ставки ЄСВ

З «01» січня 2015 року надається можливість зменшити ставку єдиного соціального внеску при нарахуванні заробітної плати (доходів) шляхом застосування понижуючого коефіцієнта 0,4. Починаючи з «01» січня 2016 року даний коефіцієнт буде збільшений до 0,6. Такого роду зниження ставки ЄСВ є практично міфічним для суб'єктів господарювання, оскільки у п. 3 Розділу ІІ Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р № 77-VIII передбачене одночасне виконання платниками чотирьох майже неймовірних умов.

Збільшення розміру збору на пенсійне страхування при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти

Змінами, внесеними Законом до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р № 400/97-ВР була збільшена ставка збору для фізичних осіб, які здійснюють операції з придбання іноземної валюти в готівковій формі. Виняток,як і раніше, становлять особи, які купують валюту для погашення кредитів. Починаючи з «01» січня 2015 року,ставка встановлена на рівні 2% від суми операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

Таким чином, операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій формі не підлягають обкладанню збором на пенсійне страхування.Ухвалення цієї норми, за словами законотворців, спрямоване на стабілізацію національної валюти та має сприяти зменшенню валютообмінних операцій.

Розглянувши основні зміни податкового законодавства, слід зазначити, що це далеко не всі нововведення, які очікують платників податків у 2015 році. Податкова реформа пронизала всю податкову систему, фактично багато в чому «переписавши» Податковий кодекс України. Прийняті зміни не залишаться не поміченими як суб’єктами господарювання, так і пересічними громадянами.

Юристи нашої компанії і надалі будуть аналізувати прийняті Верховною Радою України перед Новим роком зміни, відстежувати роз’яснення компетентних органів, а також надавати свіжу й актуальну аналітику, щоб тримати Вас в курсі останніх новацій чинного законодавства.

 

 

Юридичні послуги Харків

Юридические консультации в Харькове "Інком ЮРЕК". Всі права захищені ©2014.